Densitetsmätning av trävaror

Kontinuerlig densitetsmätning för justerverk, hyvlerier samt tillverkningslinjer.


Fördelarna med en kontinuerlig Inline mätning av densitet är flera och utrustningen kan användas på såväl råvirke samt efter torkning.

Råvirke
· Optimering av torkningskapaciteten, genom en uppdelning i olika densitetsklasser.
· Virke med lägre densitet kan torkas snabbare utan nedklassningsrisk.
 (Tex. kan halva furuvolymen torkas med granschemor, vilket ger en kapacitetsökning på ca 10%.)
· Virke med högre densitet har betydligt högre kvalitet samt sprickrisk, kan torkas med mildare torkprogram.
· Genom en effektivare placering av högdensitetsvirke som mittstaplar i kammartorkar kan torkningskvalitén ökas utan förändring i kapaciteten.


Separering av "osorterat" till 2 densitetsklasser " hög- samt lågdel" visas de olika torkningsegenskaperna tydligt, sprickkänsligheten i lågdensitetshalvan är 4 gånger mindre än i högdensitetsdelen.

 

Torkat virke


Densitetsinformationen kan användas som en kvalitetsparameter vid sortering av tex. virke för      hållfasthetssortering.

Mätprestandan hos hållfashetssorteringsmaskiner förbättras genom komplettering av densitetsinformation. Se rapport från finska VTT 20050501 VTT project Combigrade no-P568.pdf  ( se sammanfattning på rapportenssidor 57-59 ) som visar virkesdensitetens betydelse för hållfastheten för olika typer av hållfasthetssortering. Tex. så förbättras R^2 för mätare av typ Dynagrader från ( gran ) 0.67 till 0,90 samt ( furu ) 0,79 till  0,92.

Genom en kombination av bild- samt densitetsinformation skulle man erhålla hållfasthetssortering i nivå med tex. Dynagrader.

T-virkes sortering kan i kombination med densitetsmätning få en mätprestanda i nivå med system, typ Dynagrader, enligt rapporten från VVT, se ovan.

Virkesdensiteten kan användas för att erhålla homogenare leveranser till tex. fönsterindustrin, möbelindustrin där man önskar en mindre densitetsspridning eller mindre frodvuxet virke.

Mätprestandan av inline fuktkvotsmätare  ( Wagner, Brookhuis ) kan ökas ca 40% genom kombination med densitetsmätare.

 

 

Teknisk lösning: En strålkälla placeras 50 mm under virket och 2 detektorer monteras 25 cm över strålkällan. Strålningen dämpas av virkesstycket och mätresultatet beräknas, en eventuell korrigering av fuktkvots utförs, och korrigerad fuktkvot samt torrdensitet skickas till styrsystemet via RS 232 port. Varje mätstation ger information från 2 strålfält, 2 mätstationer kan anslutas till beräkningsenheten.

Utrustningen kan även monteras i längstgående linje.

Viktiga fördelar

bulletTorkning efter virkesfysik inte träslag
bulletSeparering av högkvalitetsvirke till kammartorkar
bulletFörbättrad mätprestanda vid densitetskorrigering av fuktkvotsmätare

 

Senast ändrad: 22 mars 2016