Brookhuis FMI Inline fuktkvotsmätare för justerverk, hyvlerier, tillverkningslinjer.

 

Kontinuerlig fuktkvotsmätning för justerverk, hyvlerier samt tillverkningslinjer. Fördelarna med en kontinuerlig Inlinemätning är uppenbara då man erhåller en heltäckande information om sin produktion och produkt.

De flesta inser att virkets fuktkvots är en viktig parameter för slutprodukten, för bearbetningsbarhet, måttoleranser, formfel mm, men väldigt ofta glömmer man fuktkvotens betydelse för den egna produktionskapaciteten.

Dagens ökade krav på en noggrann torkning avseende virkeskvalitet samt ökade kapacitetskrav ställer ökade krav på en bättre kontroll av slutfuktkvoten. Då man i de flesta fall inte har ordentliga möjligheter att mäta tillräckligt är det lätt att man i vissa lägen kompenserar detta med en övertorkning av virket, som orsakar kvalitetsnedfall samt förluster i produktionskapaciteten.

Genom en optimering av torkningscheman kan övertorkning minskas.En övertorkning med 1 fuktkvotsprocent motsvarar 10% torkningskapacitet. Samtidigt erhålles dokumentation om produktionen att användas till marknadsföring och kvalitetsarbetet. Genom en mätning i justerverk kan man t ex, leverera information om de enskilda paketen om så önskas.

Då man har torkningen under kontroll kan man även använda utrustningen till sortering, och på så sätt erhålla bättre produktkvalitet.
Genom en utsortering av överfuktiga virkesstycken kan man öka torkkapaciteten ytterligare, då en utsortering tar hand om de blötaste bitarna som annars tvingar torkoperatörerna att välja en längre torktid.

Den stora fördelen med en kontinuerlig Inlinemätare är att man erhåller en betydlig förbättring av kontrollen av de variationer som oftast inte syns i produktionen, t ex skillnaden mellan olika torkar, torkningsschemor, årstidsvariationer, lagringsförhållanden mm.
Dagens arbetskrävande fuktkvotskontroll med handmätare samt torrviktsprover utförs tyvärr i mycket liten skala och medför en stor mätnoggrannhet pga den ringa mängd mätningar som genomförs av praktiska orsaker. En Inline mätare mäter alla virkesstycken på samma sätt och operatörerna kan få en bättre bild av torkningen.

I dag finns det mer än 200 Inline-installationer på de nordiska sågverken och med rätt användning och kunskap ger de en stor nytta.


De senaste åren har utrustningarna förbättrats för att kunna motsvara de krav som ställs av de nordiska kraven, t ex bättre mätnoggrannhet, bättre och flexiblare kalibreringsmöjligheter. Samtidigt ger den nya digitala tekniken bättre anslutningsmöjligheter mot andra system.

Under de senaste åren har Inlinemätarna blivit möjliga att komplettera med extern densitetsmätning som förbättrar deras mätnoggrannhet med 35-40% förutom att ange virkets densitet som kan användas som ett mätvärde för sortering.

Mätutrustningen består av en central mätenhet samt t ex 2 sensorer längd 600 mm samt PC för rapportering. Systemet kan anslutas till styrsystem via RS 232/485 eller analoga utgångar för överföring av fuktkvotsinformationen för sortering och redovisning. Om man så önskar kan fuktkvotsinformationen användas i t ex Remas, Benimas, Gunnarssons sorteringsprogram, och Inline-mätaren styras av styrsystemet vid sortbyten.

Ny PC programvara till mätarsystemet med en analysdel: Till FMImätaren ansluts vanligtvis en PC för rapporter om de mätta partierna. En ny programvara för analys av dessa rapporter presenterar en bättre bild om fuktkvotsvariationer i de olika partierna. Programvaran kan anslutas till verkets nätverk och på så sätt vara tillgänglig för flera. Programmet kan även ge information och dokumentation om fuktkvotsinställningen till hållfasthetssorterings utrustningen som använder fuktkvot som en inställningsparameter.

 

Levererade enheter av Brookhuis FMI i Norden/ Baltikum sedan mars 1998:

(  Levererade av Sågteknik och Sateko Finland OY )

Sverige:

Södra Timber Algo
Moelven Valåsen 2 st
Mellanskog Nyby
Orrefors Skogar
Hördegårds Trä
Södra Timber Mönsterås
Stenvalls Trä komponentlinje
Södra interiör Ronneby, Kallinge 4 st
SAEF Östavalls
Assi Domän Seskarö
Assi Domän Hasselfors
Assi Domän Lövholmen
Assi Domän Malå
Ingarps Trävaror 2 st
Bodensågen AB
Rolfs Såg AB
Stenvalls Trä AB justerverk
Karl Hedin Krylbo
Karl Hedin Karbenninge 2st
Norrlands Träförädling 2 st
Viking Timber AB
Bergkvist Insjön 2 st.
Rolfs Såg Hyvellinje
Booforssjö Forssjö
Sandåsa Åker Timber 2 st
Rågsvedens Trävaru
Baro Wood
Fiskarhedens Trävaru
Stenvalls Trä Luleå nr.3
Nordanå Trä
J.G Anderssons Söner
Ånhammars Såg
Setra Heby sågverk
Boxholm Timber
Derome Timber
Setra Långshyttan
Hällerums Trä
Bodafors Trä
BooForssjö Hjortkvarn
Möckelns Sågverk
Stora Timber Ala Sågverk 2st
Maa Såg AB
Ekenäs Timber
Svenska Fönster AB
Horndals Komponent AB 2 st
Rågsvedens Såg AB
Masonite Rundvik
SCA Munksund 2 st.
Stora Timber Ala Komponent
Frödinge Sågverk
Martinsons Hällnäs
ATA Timber 3 st
Södra Interiör Umeå
Vida Hestra 3 st
Store Enso Gruvön 2 st
Moelven Tom Heurlin
Moelven Notnäs Wood AB
Ljungträ AB
Setra Färila
Hedlunds Timber AB

 

 


Finland: 46 st bland annat har Finnforest utrustat alla sina sågverk med utrustningen.

 ( Utrustningarna levererade av Sateko Finland OY )

1. Yhtyneet Sahat Oy Korkeakoski
2. Yhtyneet Sahat Oy Kajanin saha
3. Yhtyneet Sahat Oy Seikun saha
4. Yhtyneet Sahat Oy Aureskoski
5. Finnforest Oy Vilppula
6. Finnforest Oy Renko
7. Finnforest Oy Kyrö
8. Finnforest Oy Kemi
9. Finnforest Oy Kaskinen
10. Finnforest Oy Kaskinen jalostus
11. Finnforest Oy Merikarvia
12. Finnforest Oy Lappeenranta
13. Finnforest Oy Soinlahti
14. Stora Enso Timber Tolkkinen
15. Stora Enso Timber Uimaharju
16. Stora Enso Timber Varkaus
17. Oy Kohiwood Ab
18. Junnikkalan Saha Oy
19. Appowood Oy
20. Keitele Timber Oy
21. Koskisen Oy
22. Pölkky Oy Taivalkosken saha
23. Upofloor Oy Heinola
24. Imavere Saeveski As Estland
25. Lappipaneli
26. Anaika Wood OY
27. Anaika Wood OY
28. Finnforest Kiihtelysvaara
29: Isojoen Saha
30: Raunion Saha
31: Stora Enso Timber Kotkan Saha
32: Stora Enso Timber Varkauden Saha
33: Lappeenrannan Yliopisto
34: Pölkky OY
35: UPM Kymmenen Timber Kaukas

Ca. 20 st ytterligare leveranser

Ryssland: Swedwood

Lettland: SIA Vika Wood
Estland: Stora Enso Timber Näpi Saeveski, Balcas Eesti, RAIT
Litauen: Stora Enso Timber Alytus Sawmill


Norge:

Langmoen Parkett idag Kährs
Barkevik Bruk AS
Bergene Holm AS Nidarå
Moelven Våler
H-Profil
Granvind Bruk


Se Träteks test av inline fuktkvotsmätare:kontenta.pdf

Viktiga fördelar

bulletRätt utnyttjande av torkkapacitet, minskade kvalitetsbristkostnader
bulletDokumentation
bulletUtsortering av felaktiga virkesstycken

 

Senast ändrad: 22 mars 2016